top of page

Our 
Story

We are a non-profit missions organization, dedicated to 

reaching children with the love of Christ through sports, 

recreational and educational activities.

Sports opens doors into communities, allowing us to share the 

values of teamwork and discipline. The relationships we build 

through sports gives us a platform to share the Gospel. 

Today we are using a variety of programs and activities 

to reach children of all backgrounds.

We work with local staff and volunteers to 

disciple the children who make decisions for Christ.

"so we cared for you. Because we loved you so much,

we were delighted to share with you not only the gospel 

of God but our lives as well." 1 Thessalonians 2:8

Potrebujeme ťa

GoodSports funguje s pomocou mnohých úžasných dobrovoľníkov. Počas celého roka potrebujeme vašu pomoc, keď zdieľame Božiu lásku s týmito vzácnymi deťmi. Príď na týždeň alebo zostaň na rok.

Contact Us

Thanks for submitting!

Veríme v silu modlitby a prosíme ťa, aby si sa k nám pripojil. Modlite sa prosím za deti a spoločenstvá, ktorým slúžime, a za členov nášho tímu v teréne. GoodSports funguje s pomocou mnohých úžasných dobrovoľníkov. Počas celého roka potrebujeme vašu pomoc, keď zdieľame Božiu lásku s týmito vzácnymi deťmi. Príď na týždeň alebo zostaň na rok. Naša organizácia závisí od štedrosti darcov, pokiaľ ide o existenciu našich programov. Dary sú zvyčajne odpočítateľné od dane. Deväťdesiattri percent všetkých finančných darov ide priamo do našich programov.

bottom of page